15 April 2009

How To น้องหมีขนฟู

สวัสดีค่ะ มาแล้วค่ะ การถักน้องหมีขนฟู โดยใช้วิธีการถักแบบพันนิ้ว ส่วนไหมที่ใช้ในการถักใช้ไหมฟูตามท้องตลาดเรานี่แหละค่ะ

ส่วนใครที่ต้องการทราบว่า บล็อกของนกมีการอัฟเดทเมื่อไหร่ ก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะคะ ฟรี ค่ะ

ใช้ไหมฟูถักแบบพันนิ้วนะคะ ถักเสร็จแล้วตัดแล้วใช้แปรง แปรงขน พอเสร็จแล้วขนน้องหมีก็จะฟู ๆ แบบนี้ค่ะ

หัว

1. 6x=6

2. 6v=12

3. xv=18

4. 2xv=24

5. 3xv=30

6-9. x=30

10. 3xA=24

11. 2xA=18

ตัว

1. 6x=6

2. 6v=12

3. xv=18

4-7. x=18

หู

1. 6x=6

2. 6v=12

3. x=12

4. xA=6

แขน

1. 3x=3

2. v=12

3-6. x=12

ขา

1. 4x=4

2. 4v=8

3. xv=12

4. x=12

5. xA=8

6-10. x=8

No comments:

Post a Comment

ยินดีต้อนรับ ทุกข้อคิดเห็น จ้า